• Страница 1 из 1
  • 1
Forum Cs-Yararat.uCoz.Net Azerbaycan l Chitler Ve s » Adminler uçun » Counter-Strike 1.6 (Hersey) » Counter-Strike Oyununun Kodlari (Burda Her cur Kod Var!)
Counter-Strike Oyununun Kodlari
XaKeP
Дата: Суббота, 28.08.2010, 23:19 | Сообщение # 1
Администраторы
Сообщений:
65
Награды:
2
Offline
gorunməzlik kodu:

Konsola gir və yaz:

bind p "choosteam;menuselect 6;menuselect x;menuselect 2"

Burada "x"-in yerinə istədiyin komandanэ ("1" terrorзu, "2" əksterrorзu olmaq

ьзьn) yaz..

Oynadэрэn zaman цlərsənsə klaviaturada "p" dьyməsini basaraq yenidən yaюaya

bilərsən.

Konsolda "sv_cheats 1" yaz və ENTER dьyməsini bas.

Sonra oyunu yenidən yьklə (konsolda "restart" yaz) və yaxud baюqa rounda (map-ə)

keз

və konsolda aюaрэdakэ kodu akdivləюdirmək ьзьn

kodlardan birini yaz və ENTER dьyməsini bas.

Kodlar:

$16,000 - impulse101

Arktik snayper silahэ - give spaceweapon_awp

Snayperlə avto niюan - sv_aim

Qravitasiya - sv_gravity [-999 - 999999]

Divar və əюyanэn arxa tərəfindən gцrmək imkanэ,

3600 normaldэr - gl_zmax[0-9999]

Fanarsэz əюyalarэ iюэqlэ gцrmək imkanэ - lambert -1.0001

Irəli sьrətli gediю - cl_forwardspeed 999

Geriyə sьrətli gediю - cl_backspeed 999

Kənara sьrətli gediю - cl_sidespeed 999

Avto "zaryad" aktiv - +reload

Avto "zaryad" qeyri-aktiv - -reload

Bombanэn partlama vaxtэ - mp_c4timer [1-100]

Niюangahэn rənginin təyini - adjust crosshair

Roundda nə qədər vaxt keзdiyini aюkar etmək - timeleft

Atəю zamanэ niюangahэn bцyьməsinin qarюэsэnэ almaq - crosshair [1-5]

Oyunun baюlanрэcэnda donma vaxtэnэn təyini. 0 passivləюdirmək ьзьndьr, 6

normaldэr [Qeyd] - mp_freezetime [seconds]

Round əvəz etmələrinin arasэndakэ vaxtэ təyin etmək,

0 normaldэr [Qeyd] - mp_timelimit

Dosta atəю [Qeyd] - mp_friendlyfire [0 or 1]

Ayaq səsləri, 1 normaldэr [Qeyd] - mp_footsteps [0 or 1]

Round (map) dəyiюdirilməsi - changelevel [mapin adэ]

Silah seзimi - give [silahэn adэ]

Dəri seзimi - skin [dərinin adэ]

Qeyd: Yalnэz serverdə mьmkьndьr.

Qaranlэqda adamlarэ gцrmək ьзьn (iюэqlэ) bunu yaz :

"lambert -1.01"

Цlmью oyunзularэn cəsədini gцrmək ьзьn:

"cl_hidefrags 0"

Izləyən gьllə:

Konsolda yaz : sv_clienttrace 999999999.

Hər bir gьllə (əyri atэlmэю) dьюmənə dəyə biləcək . 1 normaldэr.

Silahlarэn adlarэ:

"give [silahэn adэ]" kodu ьзьn silah adlarэ :

AK-47 (kalaюnikov) - weapon_ak47

Benneli xm1014 -weapon_xm1014

C4 (bomba) - weapon_c4

Colt M4a1 carbine - weapon_m4a1

Commando - weapon_sg552

Dual Berettalar - weapon_elite

Fn P90 - weapon_p90

Glock 18 pistolu - weapon_glock18

HE qranatэ - weapon_hegrenade

M3 super atэcэ tьfəng - m3

MAC-10 - weapon_mac 10

MP5 - weapon_mp5navy

Para - weapon_m249

Scout - weapon_scout

SIG p228 - weapon_p228

Steyr Aug - weapon_aug

H&K Snayperi - weapon_g3sg1

Səhra qartalэ - weapon_deagle

Aрardэcэ bomba - weapon_flashbang

Gцzyaюardэcэ bomba - weapon_defuser

Tьstь bombasэ - weapon_smokegrenade

Kevlar Vest - weapon_kevlar

Gecə gцrьnьюь - weapon_nightvision

Sig 550 - weapon_sig550

Arktik silah - weapon_awp

Ump.45 - weapon_ump45

Usp.45 pistolu - weapon_usp

Dəri adlarэ:

"skin [dərinin adэ]" kodu ьзьn dəri
adlarэ

Qeyd: Kodu dэrnaqsэz və.mцtərizəsiz yazэn

SAS - sas

GSG9 - gsg9

Suiti - seal

Terrorзu - terror

Ərəb - arab

Partizan - guerrilla

Arktik - arctic

VIP (toxunulmaz insan) - vip

Half-Life: Counterstrike

Цlməzlik kodu:

Konsola gir və yaz:

bind p "choosteam;menuselect 6;menuselect x;menuselect 2"

Burada "x"-in yerinə istədiyin komandanэ ("1" terrorзu, "2" əksterrorзu olmaq

ьзьn) yaz..

Oynadэрэn zaman цlərsənsə klaviaturada "p" dьyməsini basaraq yenidən yaюaya

bilərsən.

Konsolda "sv_cheats 1" yaz və ENTER dьyməsini bas.

Sonra oyunu yenidən yьklə (konsolda "restart" yaz) və yaxud baюqa rounda (map-ə)

keз

və konsolda aюaрэdakэ kodu akdivləюdirmək ьзьn

kodlardan birini yaz və ENTER dьyməsini bas.

Kodlar:

$16,000 - impulse101

Arktik snayper silahэ - give spaceweapon_awp

Snayperlə avto niюan - sv_aim

Qravitasiya - sv_gravity [-999 - 999999]

Divar və əюyanэn arxa tərəfindən gцrmək imkanэ,

3600 normaldэr - gl_zmax[0-9999]

Fanarsэz əюyalarэ iюэqlэ gцrmək imkanэ - lambert -1.0001

Irəli sьrətli gediю - cl_forwardspeed 999

Geriyə sьrətli gediю - cl_backspeed 999

Kənara sьrətli gediю - cl_sidespeed 999

Avto "zaryad" aktiv - +reload

Avto "zaryad" qeyri-aktiv - -reload

Bombanэn partlama vaxtэ - mp_c4timer [1-100]

Niюangahэn rənginin təyini - adjust crosshair

Roundda nə qədər vaxt keзdiyini aюkar etmək - timeleft

Atəю zamanэ niюangahэn bцyьməsinin qarюэsэnэ almaq - crosshair [1-5]

Oyunun baюlanрэcэnda donma vaxtэnэn təyini. 0 passivləюdirmək ьзьndьr, 6

normaldэr [Qeyd] - mp_freezetime [seconds]

Round əvəz etmələrinin arasэndakэ vaxtэ təyin etmək,

0 normaldэr [Qeyd] - mp_timelimit

Dosta atəю [Qeyd] - mp_friendlyfire [0 or 1]

Ayaq səsləri, 1 normaldэr [Qeyd] - mp_footsteps [0 or 1]

Round (map) dəyiюdirilməsi - changelevel [mapin adэ]

Silah seзimi - give [silahэn adэ]

Dəri seзimi - skin [dərinin adэ]

Qeyd: Yalnэz serverdə mьmkьndьr.

Qaranlэqda adamlarэ gцrmək ьзьn (iюэqlэ) bunu yaz :

"lambert -1.01"

Цlmью oyunзularэn cəsədini gцrmək ьзьn:

"cl_hidefrags 0"

Izləyən gьllə:

Konsolda yaz : sv_clienttrace 999999999.

Hər bir gьllə (əyri atэlmэю) dьюmənə dəyə biləcək . 1 normaldэr.

Silahlarэn adlarэ:

"give [silahэn adэ]" kodu ьзьn silah adlarэ :

AK-47 (kalaюnikov) - weapon_ak47

Benneli xm1014 -weapon_xm1014

C4 (bomba) - weapon_c4

Colt M4a1 carbine - weapon_m4a1

Commando - weapon_sg552

Dual Berettalar - weapon_elite

Fn P90 - weapon_p90

Glock 18 pistolu - weapon_glock18

HE qranatэ - weapon_hegrenade

M3 super atэcэ tьfəng - m3

MAC-10 - weapon_mac 10

MP5 - weapon_mp5navy

Para - weapon_m249

Scout - weapon_scout

SIG p228 - weapon_p228

Steyr Aug - weapon_aug

H&K Snayperi - weapon_g3sg1

Səhra qartalэ - weapon_deagle

Aрardэcэ bomba - weapon_flashbang

Gцzyaюardэcэ bomba - weapon_defuser

Tьstь bombasэ - weapon_smokegrenade

Kevlar Vest - weapon_kevlar

Gecə gцrьnьюь - weapon_nightvision

Sig 550 - weapon_sig550

Arktik silah - weapon_awp

Ump.45 - weapon_ump45

Usp.45 pistolu - weapon_usp

Dəri adlarэ:

"skin [dərinin adэ]" kodu ьзьn dəri adlarэ

Qeyd: Kodu dэrnaqsэz və.mцtərizəsiz yazэn

SAS - sas

GSG9 - gsg9

Suiti - seal

Terrorзu - terror

Ərəb - arab

Partizan - guerrilla

Arktik - arctic

VIP (toxunulmaz insan) - vip

Girov - hostage

Divarэn arxa hissəsin gцrmək ьзьn:

gl_zmax 100

Teleportasiya (bir yerdən baюqa yerə kцзmək):

Komandanэ seз (Terrorзu və əks terrorзu) və shift+I -ni bas, sonra oyunзunu seз.

Divarэn arxa hissəsin gцrmək ьзьn:

gl_zmax 100

Teleportasiya (bir yerdən baюqa yerə kцзmək):

Komandanэ seз (Terrorзu və əks terrorзu) və shift+I -ni bas, sonra oyunзunu seз.Forum Cs-Yararat.uCoz.Net Azerbaycan l Chitler Ve s » Adminler uçun » Counter-Strike 1.6 (Hersey) » Counter-Strike Oyununun Kodlari (Burda Her cur Kod Var!)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: